top of page

Livestream-prosjektet i koronatiden

Da koronaen traff kultur-Norge som en tornado, fant vi raskt ut at vi ville gjøre noe her på Parkbiografen. Det resulterte  i en egen konsertserie med livestream-sendinger fra scenen. Vi startet 4.april og siste livestream-konsert var 25.juni. Vår intensjon med det digitale livetilbudet har primært vært å holde

Parkbiografen levende som scene i folks hjerter i denne spesielle

tiden og være en arena for musikere og våre flotte frilansteknikere.

Prosjektet har vært støttet av Skien kommune og Sparebank1 Telemark. 

Loco Mosquito Media har laget den snertne visuelle profilen til livestreamen vår.

Inntektene fra konsertene har vært splittet med 50 % til artist, 25 % til teknikere og

25 %  til Parkbiografen, i det som er en svært tung og krevende tid for alle kulturaktører. Av rettighetshensyn lå konsertene kun tilgjengelig i en uke. 

Disse har spilt: Paal Jensen (4.4)- Powerage (9.4)-Norwegian Soulband (11.4)-Kunst mot korona (13.4)-Operakveld (18.4)-Espen Gunstein (22.4)-Tor Ærlig & Detektivene (24.4)-The Daytrippers (25.4)-Skald Vidar (29.4)-Pink Slips (2.5)-Romatrøst m/Tommy Sørbø (5.5)-Liverbirds/fotballkveld (7.5), John Olav Hovde (8.5), Symre (15.05), Lady T Band (20.05), Wet Rose (29.5), Amalie Olsen (3.6), Loose Ends (13.06) og Hansen/Randow (25.06)
bottom of page