VILKÅR FOR KJØP AV BILLETTER 

Selger av billetter til arrangementer på Parkbiografen er Park Event AS org.nr 912 54 7906- tlf: 35 49 99 50 og e-post: post@parkbiografen.no, heretter referert til som konsertstedet Parkbiografen, 

Tix AS - org.nr 919 892 986 er vår billettsystemleverandør og selger billetter på vegne av Parkbiografen.

Alle spørsmål som gjelder gjennomføring av arrangementer og praktiske forhold i forbindelse med besøk, derunder også billettrelaterte spørsmål, rettes til Parkbiografen.

Kjøpsavtalen knyttet til billettkjøp er underlagt norske lovgivning og vi gjør oppmerksom på at angrerettslovgivningen medfører at det IKKE er angrerett på billettkjøp. Dette er nærmere regulert i unntaksbestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Det er heller ikke anledning til å bytte kjøpte billetter til andre konserter på Parkbiografen. En billett som er betalt direkte ved bestilling anses for å være kjøpt. 

Avtalen om kjøp er bindende for begge parter kun når Tix har registrert og mottatt betaling fra kunden. Digital levering av billett skjer da umiddelbart . Både billettleverandør og Parkbiografen forbeholder seg retten til å kunne kommunisere digitalt med billettkjøperne via e-post og SMS. Aktørene vil kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsen etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre, hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen eller i lovbestemt tilfelle. 

 Parkbiografen tilbyr for øvrig ikke mulighet til å kunne bestille billetter direkte i billettsystemet og betale med faktura. Dersom du ønsker en større gruppebestilling og fakturamulighet, så vennligst kontakt oss på post@parkbiografen.no 

Billetten gir deg adgang til det arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang og kundene står selv ansvarlig for å hindre at kjøpt billett kommer i andres hender etter kjøp. Billetten kan overføres til en annen person, dersom det ikke står spesifikt spesifisert at billetten er personlig. Skulle du ønske å selge billetten din til en annen person, så gjør vi oppmerksom på at det er forbudt ved lov å selge denne dyrere enn opprinnelig pris. Dersom du tenker å kjøpe billett av privatpersoner, i stedet for å benytte vår offisielle salgskanal, så oppfordrer vi deg til å være årvåken og kreve dokumentasjon, for ikke å komme i den kjedelige situasjon hvor en  sitter igjen med en forfalsket billett eller en elektronisk billett som er solgt flere ganger. Vi oppfordrer selvfølgelig alle publikummere til å primært kjøpe billetten gjennom vår offisielle salgskanal. Dersom du skulle miste billetten din før arrangementet, så må du ta kontakt med Parkbiografen i god tid før arrangementsdagen. Parkbiografen er også et skjenkested og dersom en billettkjøpers adferd strider i mot alkohollovgivningen, så forbeholder Parkbiografen seg retten til å bortvise en billettinnehaver fra et arrangement og det gis i slike tilfeller ikke noen refusjon for den kjøpte billett som da helt eller delvis ikke har kunnet bli benyttet. 

Salgsprosessen 

Kommunikasjonen mellom kunde og Tix skjer i kryptert form, kortinformasjonen går direkte til betalingsinnløser og blir ikke lagret i Tix sine systemer. 

Refusjoner

Eventuelle refusjoner gjøres direkte fra Parkbiografen. Tix er ikke ansvarlig for refusjon i forbindelse med avlyste hendelser. Et arrangement regnes som avlyst dersom arrangementet ikke kan avvikles overhodet. Endring i bandbesetning, endring i repertoar og /eller endring av dato for konserten, regnes ikke som en avlysning. Dersom konserter må flyttes til en ny dato, gir Parkbiografen ved noen anledninger publikum mulighet til å be om refusjon innen en viss tid. Det vil bli spesifikt opplyst for hvert arrangement og alle billettkjøpere blir også da direktevarslet om denne muligheten. Særlig under den pågående korona-pandemien har det vært vanlig å gi publikum en viss refusjonsfrist, når konserter må flyttes på grunn av denne. Vi tar forbehold om at det kan være arrangører som leier seg inn, som eventuelt ikke ønsker å gi denne muligheten. Ved billettrefusjoner, er den allmenne regel at selve billettavgiften ikke refunderes.

 

Parkbiografen kan som følge av en force majeure hendelse (som eksempel: krig, terror, brann, streik, nasjonale sikkerhetspålegg m.mer) måtte avlyse en konsert eller avbryte en pågående konsert. Parkbiografens ansvar, og eventuelle arrangører som leier seg inn, for gjennomføring og rett til refundering/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en slik force majeure situasjon før eller under arrangementet. Vilkåret er at det er en hendelse som det er utenfor Parkbiografen, og eventuelle arrangører som leier seg inn, til å kunne forutse, styre og overvinne konsekvensene av. 

Forbehold om feil i prisinformasjon 

Tix og Parkbiografen tar forbehold om at det kan oppstå feil rundt priser og arrangement og at kunden da vil bli kontaktet for korrigering. Det tas også forbehold om at Tix og Parkbiografen forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og billettavgift til billettkjøper (for eksempel dersom et arrangement av spesielle årsaker må redusere på den opprinnelige kapasiteten). 

Klager rettes til Parkbiografen. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kkjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling (tlf: 23 40 05 00) 

KONTAKT

Adresse: Kverndalsgata 1

       3717 Skien

Telefon: +47 354 99 950

Email:  post@parkbiografen.no

ANNET
HYGGELIGE TILBUD OG KONSERTNYHETER?
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by Prickles & Co. Proudly created with Wix.com