top of page

VILKÅR BILLETTKJØP, PERSONVERN OG BRUK AV GARDEROBE   

 

VILKÅR FOR KJØP AV BILLETTER 

Selger av billetter til arrangementer på Parkbiografen er Park Event AS org.nr 912 54 7906- tlf: 35 49 99 50 og e-post: post@parkbiografen.no, heretter referert til som konsertstedet Parkbiografen, 

Tix AS - org.nr 919 892 986 er vår billettsystemleverandør og selger billetter på vegne av Parkbiografen.

Alle spørsmål som gjelder gjennomføring av arrangementer og praktiske forhold i forbindelse med besøk, derunder også billettrelaterte spørsmål, rettes til Parkbiografen.

Kjøpsavtalen knyttet til billettkjøp er underlagt norske lovgivning og vi gjør oppmerksom på at angrerettslovgivningen medfører at det IKKE er angrerett på billettkjøp. Dette er nærmere regulert i unntaksbestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven). Det er heller ikke anledning til å bytte kjøpte billetter til andre konserter på Parkbiografen. En billett som er betalt direkte ved bestilling anses for å være kjøpt. 

Avtalen om kjøp er bindende for begge parter kun når Tix har registrert og mottatt betaling fra kunden. Digital levering av billett skjer da umiddelbart . Både billettleverandør og Parkbiografen forbeholder seg retten til å kunne kommunisere digitalt med billettkjøperne via e-post og SMS. Aktørene vil kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsen etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre, hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen eller i lovbestemt tilfelle. 

 Parkbiografen tilbyr for øvrig ikke mulighet til å kunne bestille billetter direkte i billettsystemet og betale med faktura. Dersom du ønsker en større gruppebestilling og fakturamulighet, så vennligst kontakt oss på post@parkbiografen.no 

Billetten gir deg adgang til det arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang og kundene står selv ansvarlig for å hindre at kjøpt billett kommer i andres hender etter kjøp. Billetten kan overføres til en annen person, dersom det ikke står spesifikt spesifisert at billetten er personlig. Skulle du ønske å selge billetten din til en annen person, så gjør vi oppmerksom på at det er forbudt ved lov å selge denne dyrere enn opprinnelig pris. Dersom du tenker å kjøpe billett av privatpersoner, i stedet for å benytte vår offisielle salgskanal, så oppfordrer vi deg til å være årvåken og kreve dokumentasjon, for ikke å komme i den kjedelige situasjon hvor en  sitter igjen med en forfalsket billett eller en elektronisk billett som er solgt flere ganger. Vi oppfordrer selvfølgelig alle publikummere til å primært kjøpe billetten gjennom vår offisielle salgskanal. Dersom du skulle miste billetten din før arrangementet, så må du ta kontakt med Parkbiografen i god tid før arrangementsdagen. Parkbiografen er også et skjenkested og dersom en billettkjøpers adferd strider i mot alkohollovgivningen, så forbeholder Parkbiografen seg retten til å bortvise en billettinnehaver fra et arrangement og det gis i slike tilfeller ikke noen refusjon for den kjøpte billett som da helt eller delvis ikke har kunnet bli benyttet. 

Salgsprosessen 

Kommunikasjonen mellom kunde og Tix skjer i kryptert form, kortinformasjonen går direkte til betalingsinnløser og blir ikke lagret i Tix sine systemer. 

Refusjoner

Eventuelle refusjoner gjøres direkte fra Parkbiografen. Tix er ikke ansvarlig for refusjon i forbindelse med avlyste hendelser. Et arrangement regnes som avlyst dersom arrangementet ikke kan avvikles overhodet. Endring i bandbesetning, endring i repertoar og /eller endring av dato for konserten, regnes ikke som en avlysning. Dersom konserter må flyttes til en ny dato, gir Parkbiografen, som arrangør,  ved noen anledninger publikum mulighet til å be om refusjon innen en viss tid. Dersom det er eksterne arrangører som leier seg inn, så tar vi forbehold om at disse kan velge å ha en annen praksis.   Ved billettrefusjoner er regelen at selve billettavgiften ikke refunderes og dette står også i kjøpsvilkårene i kjøpsprosessen i billettsystemet. 

Parkbiografen forholder seg til enhver tid til de gjeldende myndighetspålagte restriksjoner rundt avvikling av arrangement i korona-tiden. Vi gjør oppmerksom på personlig opplevelse og årsaker knyttet til smittesituasjonen dessverre ikke i seg selv gir grunnlag for refusjon, på tilsvarende måte som man under ikke-koronatid dessverre heller ikke kan få refundert billetter dersom man skulle være uheldig og bli syk. 

 

Parkbiografen kan som følge av en force majeure hendelse (som eksempel: krig, terror, brann, streik, nasjonale sikkerhetspålegg m.mer) måtte avlyse en konsert eller avbryte en pågående konsert. Parkbiografens ansvar, og eventuelle arrangører som leier seg inn, for gjennomføring og rett til refundering/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en slik force majeure situasjon før eller under arrangementet. Vilkåret er at det er en hendelse som det er utenfor Parkbiografen, og eventuelle arrangører som leier seg inn, til å kunne forutse, styre og overvinne konsekvensene av. 

Forbehold om feil i prisinformasjon 

Tix og Parkbiografen tar forbehold om at det kan oppstå feil rundt priser og arrangement og at kunden da vil bli kontaktet for korrigering. Det tas også forbehold om at Tix og Parkbiografen forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og billettavgift til billettkjøper (for eksempel dersom et arrangement av spesielle årsaker må redusere på den opprinnelige kapasiteten). 

Klager rettes til Parkbiografen. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling (tlf: 23 40 05 00) 

PERSONVERNERKLÆRING 

PERSONVERNERKLÆRING PARKBIOGRAFEN (PARK EVENT AS) oppdatert 12.02.2024

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Park Event AS samler inn og bruker personopplysninger.

Park Event AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, ref kravene i Lov om behandling av personopplysninger (les mer her:

 

Behandling av personopplysninger på www.parkbiografen.no

Daglig leder har det daglige ansvaret for Park Event AS sin behandling av personopplysninger på www.parkbiografen.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Vårt nettsted er laget med nettsideløsningen Wix (www.wix.com).

Nyhetsbrev

Park Event AS sender ut nyhetsbrev et visst antall ganger i året ganger via e-post (normalt 1-2 ganger i måneden). For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadresse og navn brukes ikke til noe annet enn nyhetsbrev.

Behandling av personopplysninger i vårt billettsystem; Tix og kortbehandler Nets og Vipps:

Tix er en islandsk software-leverandør som leverer billettsystem til et stort antall konserthus, kulturhus og scener i Norge, Sverige, Danmark, Færøyene og Island.

Ditt samtykke gitt i nyhetsbrevfunksjonen i Tix blir jevnlig overført til Mailchimp. Tix lagrer en cookie slik at vi kan se hvor et salg kommer fra. Nets er en av de største betalingsleverandørene i Norden og håndterer milliarder av transaksjoner årlig. Les mer her:

Vipps er et norsk selskap som tilbyr betalings- og ID-løsninger. Les mer her:

Nettstatistikk

Park Event AS benytter Google Analytics for å spore antall besøk og generell brukeratferd på nettstedet. IP-adresser lagres ikke, ip-anonymisering er aktivert. I Google Analytics kan vi se hvor lenge kunden besøker siden, hvilke sider de besøker, demografisk informasjon, interesser, geografi, atferd og teknologi.

Cookies (informasjonskapsler)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Les og se hvordan cookies fungerer her:

VILKÅR FOR BRUK AV GARDEROBE

 

Parkbiografen forbeholder seg retten til å kreve at besøkende henger av seg yttertøy i betjent garderobe, på de arrangementene hvor det er opplyst om at det er garderobeplikt på forhånd på billetten. Andre ganger kan det være valgfri garderobe og andre ganger igjen garderobe på eget ansvar. Dette blir tydelig skiltet og opplyst om for hver anledning.

På betjent garderobe: Det tas intet økonomisk ansvar for verdier som besøkende har lagt i lommene på jakkene sine og heller ikke for medbrakt løsøre som skjerf, paraplyer o.l. Da må dette medbrakte løsøret ha en egen garderobelapp, men det er uansett ikke anledning til å komme med sekker med drikkevarer og legge dette i garderoben på Parkbiografen. Videre så kan kun løsøre av ubetydelige verdier deponeres som egen gjenstand i garderoben (type skjerf, paraplyer, gummistøvler o.l) 
 

Jakker utleveres kun mot den garderobelappen som den besøkende har fått utdelt. Vi anbefaler alle besøkende å ta bilde av garderobelappen sin. Har du mistet lappen din, kan du få jakken utlevert dersom du har tatt bilde av garderobelappen og kan fremvise denne. Parkbiografen tar ikke ansvar for besøkende som mister sin garderobelapp og at denne igjen da misbrukes av andre besøkende, da det regnes som et tyveri utført av andre, som vi ikke kan stå ansvarlige for. Dersom du har mistet lappen din og heller ikke har bilde av garderobelappen, så kan du ikke regne med å få jakken utlevert samme kveld. Da må du ta kontakt med Parkbiografen på første virkedag etter arrangementet, for å finne en løsning. Dersom du har glemt å ta med deg jakken samme kveld, så ta kontakt med Parkbiografen om dette på første virkedag etter arrangementet.

 

Vi oppbevarer kun gjenglemte tøy og gjenstander i 3 måneder etter arrangementet. Dersom det har skjedd en feil i garderoben slik at din jakke er blitt borte, så erstatter Parkbiografen kun yttertøy opp til en verdi av maks 3000 kr og kostnaden for tøyet må kunne dokumenteres av kunden med kvittering for kjøp/tilsvarende dokumentasjon. Når det gjelder arrangement hvor det er ubetjent garderobe, så tar ikke Parkbiografen noe økonomisk ansvar for tøy og gjenstander som gjestene henger fra seg. Når det gjelder tøy og gjenstander som besøkende går fra eller glemmer inne i selve lokalet, så tar heller ikke Parkbiografen noe økonomisk ansvar for dette. 

bottom of page