top of page
SMITTEVERN PÅ PARKBIOGRAFEN 
bernhoft _ Parkbiografen 10 juni 2021-NY.JPG

I  2 år har vi  kontinuerlig avviklet konserter på Parkbiografen under svært strenge smittevernsrestriksjoner. Etter en periode med full gjenåpning høst 2021 og deretter nye svært strenge publikumsrestriksjoner i desember, er vi nå endelig tilbake i en normal situasjon, uten spesielle restriksjoner.   

Det er ikke er noen avstandskrav mellom publikum og vi kan igjen ha stående konserter. Det er ingen innskrenkede skjenketider pga korona og vi kan igjen selv vurdere hvor lenge etter konsertslutt det er formålstjenlig å ha åpent (dette vurderes fra gang til gang og avhenger av hvor mange publikummere som blir værende igjen etter konsertslutt). I.o.m at stående konserter gjenopptas, så vil også bemannet garderobe og garderobeplikt bli gjeninnført på slike arrangement.  

 

Publikum trenger ikke å bære munnbind, men samtidig er det selvfølgelig helt i orden dersom noen publikummere etter eget ønske skulle ønske å ha på seg munnbind. De ansatte på Parkbiografen vil for øvrig ikke lenger bære munnbind på arbeid nå. 

Vi vil fortsatt ha spritdispensere plassert rundt om i lokalet, da vi anser at det er noe publikum setter pris på å ha lett tilgjengelig og vi oppfordrer naturligvis publikum til å ha god håndhygiene og fortsette å hoste/nyse i albuekroken dersom du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig  (særlig om du står i tett barkø). 

Det er ikke lenger lovfestet krav om isolasjon ved påvist vocid-19 smitte. Myndighetene anbefaler at voksne som er bekreftet smittet med covid-19 holder seg gjemme i 4 døgn fra symptomstart og uansett til de har vært feberfri i ett døgn. 

Selv om de spesielle koronarestriksjonene nå er fjernet, så er alle norske virksomheter generelt forpliktet til å ha smittevernfaglig forsvarlig drift, etter forskrift om miljørettet helsevern. Virksomheten skal planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges. Eksempler på forsvarlig drift kan i denne sammenheng være gode og ryddige sanitærforhold på stedet, generelt godt og jevnlig renhold av lokalene og gode og riktige rutiner for håndtering og oppbevaring av mat og drikke og korrekt renhold av serveringsutstyr som benyttes. 

Vi har med andre ord stort fokus på gjestenes trygghet, også når det ikke foreligger spesielle koronakrav fra myndighetene. 

 

FOTO: STRED 

 

 

bottom of page